Top

Komunikacja bez przemocy w relacjach biznesowych

W komunikacji bez przemocy chodzi przede wszystkim o wzajemne słuchanie się i zrozumienie. Dobry lider, szef i współpracownik powinien wypisać sobie na ścianie i sumieniu kilka cennych rad, które ustrzegą go przed mianem tyrana i pozwolą budować fantastyczne relacje z innymi. I zacząć je stosować.

To powinno wystarczy do budowania satysfakcjonujących relacji biznesowych i wzmacniania szacunku do siebie i innych.

DWA RODZAJE INTELIGENCJI  

Człowiek posiada różne rodzaje inteligencji. Wg Gardena Howarda możemy  podzielić komunikację personalną na dwie grupy, które charakteryzują się odrębnymi umiejętnościami. Inteligencja interpersonalna to rozumienie i właściwe reagowanie na nastroje, temperamenty, motywy i pragnienia innych. Osoby, które wyróżniają się tego rodzaju inteligencją cechują się rozumieniem innych zdolnościami przywódczymi; zdolnością utrzymywania i pielęgnowania związków; sprawnym rozwiązywaniem konfliktów; talentem do przeprowadzania analiz społecznych. Inteligencja intrapersonalna daje nam dostęp do swoich uczuć i zdolności, rozróżnianie ich oraz poleganie na nich w kierowaniu swoim zachowaniem. To umiejętność tworzenia rzeczywistego modelu samego siebie i korzystania z niego.

EMPATYCZNY ODBIÓR

Jak łatwo się domyślić, na gruncie zawodowym oba rodzaje umiejętności będą niezwykle cenne i można określić je mianem empatii na zawnątrz i do wewnątrz. Osoby empatyczne będą potrafiły budować dobre relacje zarówno z przełożonymi jak i podwładnymi, lepiej odnajdą się w grupie oraz będą bardziej odpowiedzialne za powierzane im zadania. Co ciekawe, osoby te będą również bardziej współczujące, co sprzyja pozytywnym i partnerskim relacjom, nie narażającym żadnej ze stron na emocjonalny szwank, a ten często zdarza się w sytuacjach stresogennych, kiedy jesteśmy nastawienie na osiąganie wyników. 

PRZEKRACZANIE GRANIC EMPATII

Gdyby świat był zero-jedynkowy, a ludzie racjonalni, wszelkie przekroczenia czy to w relacjach z szefem czy współpracownikami byłyby czymś niecodziennym. A przecież nie są. Tutaj pojawia się pytanie: co należy zrobić aby w sposób empatyczny odnieść się do kogoś, kto jawnie przekracza nasze granice? Ilekroć czujemy, że schodzimy na pozycje obronne lub nie potrafimy wykrzesać z siebie ani odrobiny empatii, powinniśmy: a) przerwać na chwilę, wziąć kilka oddechów, okazać empatię samym sobie, b) krzyknąć bez agresji albo c) odpocząć.  Używaj gniewu jako syreny alarmowej. Kiedy uświadamiamy sobie własne potrzeby, gniew ustępuje miejsca uczuciom, które sprzyjają życiu. Gniew nigdy nie ogarnia nas z powodu czegoś, co koś zrobił. Przemoc bierze się z przeświadczenia, że ludzie zadają nam ból , więc należy im się kara.

ZŁOTE ZASADY KOMUNIKACJI

W komunikacji bez przemocy chodzi przede wszystkim o wzajemne słuchanie się i zrozumienie. Dobry lider, szef i współpracownik powinien wypisać sobie na ścianie i sumieniu kilka cennych rad, które ustrzegą go przed mianem tyrana i pozwolą budować fantastyczne relacje z innymi. Jakie to zasad?

  • Nim zaczniesz udzielać rad, zapytaj. Intelektualne rozumienie blokuje empatię.
  • Pamiętaj, że cokolwiek inni mówią, słyszymy ich: potrzeby, spostrzeżenia, uczucia i prośby. Słuchaj czego ludzie potrzebują, a nie co o Tobie myślą.
  • Za groźnymi komunikatami stoją ludzie, z niezaspokojonymi potrzebami i proszą nas, byśmy je zaspokoili. Trudny do przyjęcia komunikat jest szansą na wzbogacenie czyjegoś życia.
  • Parafrazowanie to oszczędność czasu.
  • Dzięki nieprzerwanej empatii rozmówca może głębiej wniknąć w siebie. Sami potrzebujemy empatii by przekazać ją innym.

UŻYWANIE SIŁY W CELACH OBRONNYCH 

Kiedy okoliczności nie sprzyjają porozumiewaniu się (na przykład w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia), może okazać się konieczne użycie siły z intencją opiekuńczą — czyli po to, żeby zapobiec wyrządzeniu szkody lub niesprawiedliwości, nigdy zaś po to, żeby kogoś ukarać albo zadać mu cierpienie, wymusić skruchę bądź zmianę postępowania. Używanie siły w celach dyscyplinarnych zazwyczaj wywołuje wrogość i wzmaga niechęć do tego akurat działania, do którego chcemy drugą osobę nakłonić. Kara sprawia, że ludzie mają o sobie gorsze mniemanie i trudniej im wykazać dobrą wolę. Ponadto w obliczu kary człowiek nie koncentruje się na istotnej wartości pewnych działań, tylko na zewnętrznych konsekwencjach ewentualnego ich zaniechania. Obwinianie i karanie nie stwarza motywacji, jakie chcielibyśmy widzieć u innych.

KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY TO NIE MIT!

Jeżeli potrafimy usłyszeć własne uczucia oraz potrzeby i odnieść się do nich z empatią, możemy uwolnić się od agresji. Staraj się zawsze dostrzegać swobodę wyboru, w tym, co  robisz, skup się na tym co chcesz zrobić, a nie na tym co ci nie wyszło, rozładuj stres słuchając własnych uczuć i potrzeb i nawiązując empatyczny kontakt z innymi i z samym sobą.

Pamiętaj, że dzięki ćwiczeniu różnych rodzajów inteligencji i empatii, a nie przemocy nawiążesz partnerski, empatyczny kontakt ze swoim klientem, szefem i współpracownikiem.